બજેટથી કોર્પોરેટ ખુશ છે, શેરબજાર ખુશ ! જાણો મધ્યમ વર્ગને શું મળ્યું?

 


કોરોના કટોકટીમાં નોકરી ગુમાવવી અથવા પગારમાં ઘટાડો થતાં મધ્યમ વર્ગ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. કોર્પોરેટ જગત આ બજેટથી ખુશ છે, શેર માર્કેટ બોમ્બસ્ટેક છે, પરંતુ મધ્યમ વર્ગને ખાસ કંઈ મળ્યું નથી. વ્યક્તિગત આવકવેરામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. 


કોર્પોરેટ જગત આ બજેટથી ખુશ છે, શેર માર્કેટ બોમ્બસ્ટેક છે, પરંતુ મધ્યમ વર્ગને ખાસ કંઈ મળ્યું નથી. વ્યક્તિગત આવકવેરામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, મહત્તમ ફેરફાર 80 સીમાં માંગવામાં આવ્યો હતો, રંતુ તેમાં કંઈ કરવામાં આવ્યું નથી. જોકે નાના રોકાણકારોને રાહત આપવા કેટલીક ઘોષણા કરવામાં આવી છે.  

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ